Celkem jste našim charitám přispěli částkou

16 450 Kč