Celkem jste našim charitám přispěli částkou

15 750 Kč