Celkem jste našim charitám přispěli částkou

14 600 Kč