Celkem jste našim charitám přispěli částkou

11 900 Kč