Celkem jste našim charitám přispěli částkou

11 750 Kč