Celkem jste našim charitám přispěli částkou

15 250 Kč