Celkem jste našim charitám přispěli částkou

11 500 Kč