Celkem jste našim charitám přispěli částkou

15 450 Kč