Celkem jste našim charitám přispěli částkou

15 500 Kč