Celkem jste našim charitám přispěli částkou

15 550 Kč