Celkem jste našim charitám přispěli částkou

16 050 Kč