Celkem jste našim charitám přispěli částkou

11 850 Kč