Celkem jste našim charitám přispěli částkou

11 600 Kč